Privacy verklaring Derks Tuinmachines
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u
ze heeft verstrekt en in overeenstemming algemene privacy wet. Hierbij houdt Derks
Tuinmachines zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 Bedrijfsgegevens
Derks Tuinmachines Oude Udenseweg 21 b 5405 PD Uden
Telefoonnummer: 0413-253057
KvK nummer: 16073719
Website: www.Derkstuinmachines.nl
Email: info@Derkstuinmachines.nl
 Persoonsgegevens
Derks Tuinmachines verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
 Doeleinden van het verwerken persoonsgegevens
– Relatiebeheer
– Uitvoering van overeenkomsten en transacties
– Historie van machine gegevens
– Historie van diverse reparatie werkzaamheden
– Garantie van nieuwe machines
– Administratieve handelingen en facturatie
– Mailing i.v.m. winteronderhoud machines
– Personeelsadministratie
 Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Wij zullen
uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan derden mits dit
noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen
of wanneer de wet dat vereist. In het geval van aankoop nieuwe machines zullen de
persoonsgegevens gedeeld worden met “derden” dit i.v.m. de garantietermijnen. Met “derden”
waar Derks tuinmachines gebruik van maakt om haar dienst te kunnen leveren zijn de nodige
(verwerkings)overeenkomsten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken
voor de voorgenoemde doeleinden.
 Aanpassen of uitschrijven persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat de gegevens niet kloppen, heeft u
het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact
met ons opnemen via info@Derkstuinmachines.nl
 Beveiliging
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zijn beveiligd en voorzien
van de nodige technische beveiligingsprocedures. Alleen de eigen medewerkers van Derks
Tuinmachines hebben toegang tot de persoonsgegevens.
 Website
Derks Tuinmachines maakt gebruik van een beveiligde website en deze is voorzien van een SSL
certificaat. Offerte aanvragen, aanmeldingsformulieren en andere persoonsgegevens worden
direct bij het versturen versleuteld en kunnen zo niet meer in verkeerde handen vallen.
www.Derkstuinmachines.nl maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website
wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Tevens maken we gebruik van
facebook om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich
aan de EU-US privacy Shield.
 Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en
daarna volgens de wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
 Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Derks Tuinmachines
laat dit ons weten. Indien we samen niet tot een overeenstemming komen, dan heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Derks Tuinmachines. U dient zich ervan
bewust te zijn dat Derks Tuinmachines niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere
sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan het
privacy beleid te accepteren. Derks Tuinmachines behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in het privacy beleid. Deze wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op onze
website.
Uden, 24 mei 2018

Vrijblijvende offerte aanvragen

tuinmachines

Vraag vrijblijvend een offerte aan via het formulier. Wij zullen uw offerte aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

U kunt ook langskomen bij onze showroom in Uden. 

Derks Tuinmachines
Erfstraat 7
5405 BE  UDEN